STILHEDENS VISDOM

Historisk baggrund

Hjertemeditation er en gammel meditationsmetode, der sandsynligvis går mere end 10.000 år tilbage. Muligvis stammer hjertemeditationen fra Sufi´erne eller dem man kaldte mystikerne eller bærer af visdom. Men selvsamme meditation ses også beskrevet i vedaerne og i forskellige esoteriske visdomstraditioner.

Ordet Sufi stammer måske fra Persisk og betyder hen i nærheden af ”visdom”, men har fået mange betydninger alt efter hvilken tradition det er knyttet til.
De fleste kender det fra arabisk hvor det betyder ”uld” og beskrives også, som en mand der bærer uld. Muligvis stammer Sufi også fra aramaic hvor det betyder ”kartet uld”.

Sufi traditionen er bredt kendt som den esoteriske del af Islam, dog er det en sandhed med modifikationer, den oprindelige Sufi tankegang har ikke noget med religionen Islam at gøre, da Sufi traditionen kom før Islam og andre religioner. Sufi kan forståes ud fra følgende citater.:


- at være i konstant forening
- du skal være et med skabelsen
- hvert øjeblik skal du være tilstede

Hvis man ser på Sufi traditionen i vesten kan det ses i det det Græske ord ”Sophia” som betyder visdom. Derfor mener nogle at Sufi traditionen går helt tilbage til de tidlige kristne mystikere og videre tilbage til Egypten og Pythagoras tid.

Naqshbandi-ordnen
Hjertemeditationsformen, som praktiseres idag er udsprunget af Sufier fra Naqshbandi ordnen men er filosofisk påvirket af både Vedaerne, Sant mat, Kabir retningen (vejen for mestrene/helgener) og diverse yogaretninger, såsom Raja yoga (kongens/sindets yoga) og Tantra (viden om vibrationer).
Sufi mestre i Naqshbandi-ordnen er kendt som ”mestrene af design”. Denne linie har givet liv til utallige andre skoler, som eksisterer endnu.
Naqshbandi kaldes også den mystiske eller gyldne kæde af transmission, men er også kendt for den ”sober orden” og kendetegnes som den stille vej. Det beskrives således ”hjertets stilhed taler alle sprog”. Den gyldne kæde transmiteres fra hjerte til hjerte og kaldes den enkle vej eller kærlighedens vej.

Naqshbandi-ordnens linie
Hazarat Maulana Fazl Ahmad Khan Sahib Raipuri, også kendt som Hujur Maharaj 1857 – 1907. Han var den 35 sufi mester i Naqshbandi ordnen. Det som var kendetegnet for Hujur Maharaj var hans liberale holdning til undervisning i meditation. Han underviste alle uanset kaste og religion, da han mente at denne metode ikke kun var for en udvalgt gruppe, som var tilknyttet Naqshbandi ordnen.

 

“Sufis do not belong to any particular caste, creed or religion; they belong to the entire humanity”

Det helt store skift inden for Naqshbandi ordnen er videregivelsen af traditionen til en ikke muslim men en hindu, Shri Ram Chandra (Fatehgarh) kendt som Lalaji Maharaj, 1873 - 1931. Han blev den 36 Sufi mester inden for Naqshbandi ordnen. Historisk set er det aldrig sket før at en hindu blev sufi mester. Det siges at Lalaji Maharaj bragte den glemte metode om hjertets vej tilbage til Indien hvor metoden har været forsvundet.

Lalaji Maharaj videregav også meditationsmetoden og traditionen til alle uanset kaste og religion, det vil sige hvis du fx. var kristen, buddist, hindu eller muslim så kunne du meditere på denne måde. 

Han tilførte meditationsformen et indisk islæt ud fra forskellige yoga-traditioner, men forblev tro mod hjertemeditationens grundmetoder.

Lalaji Maharaj´s linie
Inden Lalaji Maharaj gik bort videregav han traditionen til hans yngre broder Raghubar Dayal, hans nevø Brja Mohan Lal og Dr. Shri Krishan Lalji Maharaj, 1894 - 1970. Alle har forsat traditionen i hver deres retning og eksisterer idag.
Foruden de tre nævnte efterfølger af Lalaji Maharaj introducerede han en lille håndfuld lærer her i blandt Dr. Chaturbhuj Sahay Ji hvis linie forsat er aktiv.
Lalaji Maharaj havde omkring 65 faste elever nogle har fortsat traditionen hvor en af de mest kendte er Shri Ram Chandra (Shahajhanpur) kaldet Babuji.

 

Meditaionen i dag
En af de nulevende formidler af hjertemeditationen er Dr. B.K. Saxena, 1938. Han er elev af Dr. Shri Krishan Lalji Maharaj, 1894 - 1970.  

Meditationen som praktiseres idag er en blanding mellem Sant Mat - Kabir-linien, Raja Yoga og Samaya Tantra. De sidste to metoder minder om hinanden. Samaya Tantra er mere subtil end  Raja Yoga og praktiseres kun af få mennesker. Samaya Tantra er en avanceret form for Yoga Tantra. Samaya betyder ”jeg er med dig”. Samaya praktisere Sri Vidya, moderen til alle vidyas. Vidya betyder viden, at ræsonnere, kundskab, læring, fordybelse, visdom.


Det referrer til at sand visdom ikke kan forståes intellektuelt men er en samling af viden der er intuitiv baseret. Det er fra det niveau at den oprindelige Sufi visdom kom ind og betyder, ”dem der bærer lyset”. Denne intuitive viden transmiteres fra Bhurma (moderen til alt). Meditationsmetoden er enkel og avanceret på samme tid og er baseret på transmission og sker i "stilhed". Stilhedens visdom kan transmiteres fra hjerte til hjerte. Meditationformen er ikke tilknyttet nogen religion eller sekt.

Al undervisning er gratis og kræver kun villighed og praksis. Du er velkommen til at kontakte mig for vejlledning, uanset om du mediterer i forvejen eller ej. Poesien fortæller smukt fordybelsen sprog. Kontakt...

"Tao (The Way) that can be spoken of is not the Constant Tao
The name that can be named is not a Constant Name.
Nameless, is the origin of Heaven and Earth;
The named is the Mother of all things.
Thus, the constant void enables one to observe the true essence.
The constant being enables one to see the outward manifestations.
These two come paired from the same origin.
But when the essence is manifested,
It has a different name.
This same origin is called “The Profound Mystery.”
As profound the mystery as It can be,
It is the Gate to the essence of all life"
TAO TE CHING - Lao Tzu

 

 

 

"What is seen is not the Truth
What is, cannot be be said
Trust comes not without seing
Nor understanding without words
The wise comprehends with knowledge
To the ignorant it is but a wonder
Some worship the formless God
Some worship his various forms
In what way he is beyond these attributes
Only the Knower knows
That music cannot be written
How can then be the notes- says Kabir
Awareness alone will overcome illusion"
POETRY - Kabir
Meditationspraksis
"What you think, you will become,
is creating the atmosphere you sit in"
"Attentive awareness is the key to meditation"
"Meditation is to let go of mind and surrender,​
that even silence become silent"
 
"Beyond silence is the absolute reality,
without name and form"​